ความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลข-ตัวเลขมงคล

Gpbags

ความเชื่อเรื่องเลขมงคล

ความเชื่อในเรื่องราวต่างๆ เช่น ดวง โชคลาภ ของมนุษย์เราแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก็มีความเชื่อความศรัทราแตกต่างกันออกไป ความเชื่อเกี่ยวกับศาตร์ทางตัวเลข เช่น ตัวอย่างความเชื่อที่เกี่ยวกับเลขคู่ที่ดี  เช่น 36 ค้าขายดีมีกำไร  14 ไหวพริบดี ประสบความสำเร็จ , 17 สำเร็จเพราะน้ำพักน้ำแรง หรือตัวอย่างความเชื่อที่เกี่ยวกับเลขคู่เที่ควรหลีกเลี่ยง หรือไม่ควรมี เช่น 18 ทำคุณคนไม่ขึ้น 27 รายจ่ายหนัก 48 ชีวิตวุ่นวาย 25 ปัญหาสุขภาพ 57 ปัญหาขัดแย้ง 13 อุบัติเหตุผ่าตัด เป็นต้น

โดยความเชื่อนั้นจะมาจากการออกเสียงตัวเลขที่มีเสียงคล้ายหรือเป็นคำพ้องเสียงกับคำที่ดี แล้วจะอิงตามความหมายนั้น หากเทียบกับภาษาไทยจะคล้ายกับการที่คนไทยไม่นิยมปลูกต้น “ลั่นทม” และต้น “ระกำ” ไว้ในบริเวณบ้านเพราะออกเสียงใกล้เคียงกับคำว่า “ระทม” และตรงตัวกับคำว่า “ระกำ” ซึ่งความหมายไม่ดี เป็นต้น

เลข 0 – มีความหมายว่าทั้งหมด (all)  แต่บางคนก็เชื่อว่า 0 (ศูนย์) คือการสูญเสียหรือไม่มี แต่หากมีเลขจำนวนเงินที่ลงท้ายด้วยเลขนี้กลับทำให้มีค่ามากขึ้น     

เลข 1 – แน่นอน มีความหมายว่า โดด เดี่ยว ดังนั้นจึงจัดว่า ไม่มงคล

เลข 2 – ง่าย และตรงกับคำว่า สดใส มีความหมายว่า อะไรก็ได้มาง่ายๆ อยู่กันเป็นคู่ เลข 6 หนทางไปสู่ความสำเร็จ

เลข 3 – เกิด มีความหมายว่า การเกิด การเริ่มต้น ในรัสเซียนับว่าเป็นเลขที่ดีมาก มีความหมายแทนตรีเอกานุภาพ (พระบุตร พระจิต และพระวิญญาณบริสุทธิ์) ในศาสนาคริสต์ และเป็นเลขที่ดีสําหรับชาวฮ่องกงเพราะเลข 3 ไปพ้องกับเสียงคำว่า เชิง(Sheng) หมายถึง เลื่อนขึ้น เลขตัวนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของคนฮ่องกง แต่สำหรับชาวจีนนั้นไม่ค่อยชอบเพราะในภาษาจีนพ้องเสียงคำว่า ซาน(San) หมายถึง แตกแยก

เลข 4 – ตาย มีความหมายไม่ดี แปลว่า ตาย เพราะออกเสียงคล้ายกับคำว่า “ตาย (ซี้)” ในภาษาจีน คนจีนส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงเลขนี้ แต่เลข 4 ก็สามารถมีความหมายมงคลได้ถ้าอยู่ถูกที่ถูกทาง เช่น เลข 48 เลข 4 หมายถึงตาย เลข 8 หมายถึงรวย เมื่อรวมกันจึงหมายถึงรวยจะตาย

เลข 5 – ฉัน เกี่ยวข้องกับ ความหมาย “ไม่” แปลว่า ไม่สำเร็จ ไม่ร่ำ รวย แต่เมื่อรวม กับ เลข 4 จะเท่ากับ เลข 54 แปลว่า ไม่ตาย เลข 54 จึงเป็นเลขที่ดี และมีความสัมพันธ์กับธาตุทั้งห้า ซึ่งประกอบด้วยน้ำ ไฟ ดิน ไม้ และโลหะ ในหลักปรัชญาจีน

เลข 6 – ทาง มีความหมายว่า เป็นตัวแทนของความร่ำรวยในภาษาจีนกวางตุ้งเนื่องจากเมื่อออกเสียงตามสำเนียงจนกวางตุ้งแล้วเลข 6 จะไปพ้องกับคําว่า ลู่(lu) หมายถึง เงินเดือน  จึงถือเป็นเลขที่ดีสำหรับธุรกิจ สำหรับคนไทยถือเป็นเลขไม่เป็นมงคล เนื่องจากเวลาออกเสียงแล้วเสียงไม่เป็นมงคล คือ หก ตก ทำอะไรไม่ขึ้น ล้มไม่เป็นท่า จึงมักจะได้ยินคำอุทานของคนโบราณว่า อุ๊ย!!!แม่ตกหก อยู่เสมอ ในความเชื่อของชาวตะวันตกถือว่า เลข 6 เป็นเลขที่ไม่ดีเพราะเป็นเลขของซาตาน และเมื่อออกเสียงแล้วจะไปพ้องกับคำภาษาอังกฤษว่า Sick ซึ่งแปลว่าเจ็บป่วย

เลข 7 – มีความหมายว่า ด้วยกัน-การร่วมกัน  สำหรับคนไทย เลข 7 ถือว่าเป็นเลขไม่เป็นมงคลเพราะออกเสียงคล้ายคำว่า เจ็บ เป็นเลขแห่งความทุกข์ ความอมทุกข์ คนจีนถือว่าเป็น เลขผีสาง หรือความตาย ความโกรธแค้น หรือ เลิก ละทิ้งไป แต่เป็นถือเป็นเลขมงคล เป็นเลขนำโชค แต่คนญี่ปุ่นถือว่าเลข 7 เป็นเลขมงคล เพราะเลข 7 คนญี่ปุ่นอ่านออกเสียงว่า “ชิจิ” และที่ประเทศญี่ปุ่นมีประเพณีกินสมุนไพร 7 ชนิด ซึ่งเชื่อกันว่าจะทำให้สุขภาพดี ชาวตะวันตกถือว่าเลข 7 เป็นเลขที่ดี  เป็นเลขที่ให้โชค  เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจพิเศษ ยิ่งถ้าหากมีหลายๆ ตัวจะทำให้เกิดโชคดีมากขึ้นไปอีก

เลข 8 – มีความหมายว่า รวย-มั่งคั่ง เป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ ความสมดุล มีที่มาจากความเชื่อเรื่องศาสตร์แห่งความสมดุลของขงจื้อ รวมทั้งนิกายเซนด้วย

เลข 9 – มีความหมายว่า ยาวนาน-ยั่งยืน ชาวไทยเวลาออกเสียง 9(เก้า) จะพ้องเสียงกับคำว่า ก้าว หมายถึง ก้าวไปข้างหน้าหรือ ก้าวหน้า ฉะนั้นงานมงคลต่างๆ จะยึดเลข 9 เป็นหลักเวลานำมาใช้ในเรื่องของฤกษ์ยาม อีกทั้งยังเป็นเลขที่มีค่ามากที่สุดอีกด้วย แต่ในญี่ปุ่นถือว่าเป็นตัวเลขที่โชคร้าย เพราะเลข 9 จะออกเสียงคล้ายคำว่า คุ ซึ่งไปพ้องกับคำว่า ความยากลำบาก เจ็บปวดหรือทรมาน

Gpbags

 

เกร็ดความเชื่อที่เกี่ยวกับเลข 8

     เลข 8, infinity(∞), หยิน-หยาง, งูกินหาง (Ouroboros) ชาวตะวันออกและชาวตะวันตก มีความเชื่อว่าเลข 8 เป็นเลขสิริมงคล ซึ่งในภาษาจีนเรียกว่า “ปา” (八) ชาวจีนเชื่อว่าเป็นเลขนำโชค เป็นเลขมงคล เนื่องจากเลข 8 นี้ ไปพ้องเสียงกับคำว่า “ฟา ไฉ” (发财) ที่แปลว่า ร่ำรวย ในอีกความเชื่อยังหมายถึง แปดเซียนหรือโป๊ยเซียนที่เป็นเทพที่คอยปกปักรักษา และเป็นที่เคารพนับถือของคนจีน และยังเป็นเครื่องหมาย infinity (∞) ที่แปลว่า ไม่มีที่สิ้นสุด ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า เลข 8 เป็นเลขแห่งความสุข สมบูรณ์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากขงจื๊อของจีน ทั้ง เลข 8 มีลักษณะคล้ายลักษณะของงูกินหางหรือ อูโรโบรอส (Ouroboros) ซึ่งหมายถึงความสมดุล เป็นสัญลักษณ์ของวัฐจักรนิรันดร์หรือวัฐจักรของชีวิต เปรียบเสมือนหยิน-หยาง โดยทั่วไปคนส่วนใหญ่จะตีความหมายเลข 8 คือ เครื่องหมายอินฟินิตี้ที่ผสมผสานกับความหมายของจีน กลายเป็นร่ำรวยไม่มีสิ้นสุด ประเทศตะวันตก เลข 8 ถือเป็นเลขแห่งความอมตะ ชาวไทย มีทั้งเชื่อว่า ดี และ ไม่ดี ในคนที่เชื่อว่าดี เนื่องจากรับความเชื่อมาจากจีน ที่ว่า เลข 8 เป็นเลขแห่งความร่ำรวย ส่วนที่เชื่อว่าไม่ดี เพราะเลข 8 เป็นเลขราหู แปลว่าทะเลาะวิวาท จะสร้างความเดือดร้อนให้ ซึ่งในตำนานชาติเวร เลข 8 คือ พระราหู ที่พระอิศวรสร้างขึ้นจากผีโขมด (ผีป่า) 12 ตน มาป่นรวมกันแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตบังเกิดเป็นพระอสุรินทราหู มีทิพสุวรรณแสงสีใส มีครุฑเป็นพาหนะ พระราหูถูกสร้างจากผีป่าจึงมีนิสัยที่ชอบกินเครื่องเซ่น เช่น อาหารสุกๆ ดิบๆ ชอบเครื่องดองของเมา ชอบฟังเสียงไพเราะ ชอบความรื่นเริง ลุ่มหลง มัวเมา โกรธง่าย มีเล่ห์เหลี่ยม มักเป็นหัวหน้าคนพาล รักใครรักจนหลงเกลียดใครจะเกลียดจนไม่ลืม ในตำนานกล่าวว่าพระราหูได้ไปลักดื่มน้ำอมฤตจึงถูกจักรขว้างใส่จนตัวขาดครึ่งท่อนแต่ไม่ตาย จึงทำให้พระราหูนั้นมีครึ่งตัว

****ความเชื่อในเรื่องเลขศาสตร์เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ****

 (づ ̄ ³ ̄)づ เชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่บุคคล แต่ถ้าหากเราคิดดีๆหรือทำแต่ในสิ่งที่ดีงามแล้ว ย่อมส่งเสริมให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนนะคะ ≧□≦ 

หนังวัวชามัวส์-หนังวัวอัดลายจระเข้-หนังวัว CCO

หนังวัว 3 แบบที่ร้านของเราเลือกใช้

หนังวัวชามัวส์

หนังวัวชามัวส์ (chamois)

นังวัวชามัวส์ที่ใช้จะเป็นหนังชามัวส์ปั่น ซึ่งจะนิ่มมากเป็นพิเศษ และจะมีตุ่มเล็กๆที่เกิดจากการปั่นจนขิ้นเม็ดในกระบวนการฟอกย้อม ที่เป็นเอกลักษณ์ของหนังโดยเฉพาะ นิยมใช้ทำงานหนังได้หลากหลาย สำหรับใครที่ชอบหนังนิ่มพิเศษไม่กระด้างและดูแลรักษาง่ายเกิดรอยยากใช้งานไปนานจะขึ้นเงาสวย มีสีให้เลือกหลายเฉดสี ดูตัวอย่างสีและลักษณะหนังได้ ที่ลิงค์นี้ นะคะ

******************************************

หนังวัวอัดลายจระเข้

หนังวัวอัดลายจระเข้

เป็นหนังวัวแท้..แต่อัดลายให้เป็นลายหนังจระเข้ (Embossed leather) คือการที่เอาหนังวัวแท้มาอัดขึ้นลายด้วยพิมพ์ความร้อน
ซึ่งทำให้ผิวของหนังวัวที่เรียบแบนกลายมาเป็นหนังที่มีร่องและลวดลายและผิวสำผัสที่คล้ายกับผิวของหนังจระเข้ตามแบบแม่พิมพ์ ควาามคมชัดขึ้นอยู่กับความหนาบางชนิดของหนังที่ขึ้นรูป มีสีให้เลือกหลายเฉดสี ดูตัวอย่างสีและลักษณะหนังได้ ที่ลิงค์นี้ นะคะ

**********************************************

หนังวัว CCO

หนังวัว CCO

คือ หนังออยชนิดหนึ่ง ซึ่ง CCO ย่อมาจาก Cow Cracking Oil Leather ผลิตจากหนังผิววัว ให้สีมันเงา เหมาะกับงานที่เรียบหรู งานที่ต้องการความสวยงาม เน้นความมันวาวของหนัง และสีสันทีสดใส ทำงงานได้หลากหลาย เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าสตางค์ รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ ทั้งนี้หนังวัวชนิด CCO มีสีให้เลือกหลายเฉดสี ดูตัวอย่างสีและลักษณะหนังได้ ที่ลิงค์นี้ นะคะ